Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Võ Nguyên Giáp

VÕ NGUYÊN GIÁP

Georges Boudarel

VÕ NGUYÊN GIÁP

Người dịch:

Nguyễn Văn Sự

Nhà xuất bản Thế Giới

46 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Tel: (04) 3825 3841

Fax: (04) 3826 9578

Email: thegioi@hn.vnn.vn

Website: www.thegioipublishers.com.vn

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (04) 3793 0480

Fax: (04) 6287 3238

1

Email: info@thaihabooks.com

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Đoàn Lâm

Biên tập: Vũ Quốc Dũng - Chung Quý

Trình bày: Thu Hiền

Sửa bản in: Chung Quý

Thiết kế bìa: Lê HuyềnCopyright © 1977 by Georges

BoudarelBản quyền tiếng Việt © 2012 Công ty Cổ

phần Sách Thái Hà

Cuốn sách được xuất bản với sự cho phép của bà

Nicole Boudarel, con gái của tác giả Georges

Boudarel và sự hỗ trợ của Nhóm những người bạn của

Georges Boudarel.

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

2

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

3

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát