Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Võ Nguyên Giáp - Chiến Thắng Bằng Mọi Giá

CHIẾN THẮNG BẰNG MỌI GIÁ

Nhà xuất bản Thế Giới

46 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Tel: (04) 3825 3841

Fax: (04) 3826 9578

Email: thegioi@hn.vnn.vn

Web: www.thegioipublishers.com.vn

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (04) 3793 0480

Fax: (04) 6287 3238

Email: info@thaihabooks.com

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc - Tổng biên tập: TS. Trần Đoàn Lâm

1

Biên tập viên Nhà xuất bản: Đông Vĩnh

Biên tập: Chung Quý

Trình bày: Thu Hiền

Sửa bản in: Trần Vũ Nhân

Thiết kế bìa: Cẩm Châu

Copyright © 1997 by Cecil B. Currey

Bản quyền tiếng Việt © 2013, 2014 Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà

Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng bản quyền

giữa JABberwocky Literary

Agency, Inc. và Công ty Cổ phần Sách Thái Hà.

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

2

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

Việt Nam

Currey, Cecil B.

Chiến thắng bằng mọi giá : Thiên tài quân sự Việt

Nam: Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Cecil B. Currey ;

Nguyễn Văn Sự dịch. Tái bản lần 2- H. : Thế giới ;

Công ty Sách Thái Hà, 2014. - 452tr. : ảnh ; 24cm.

- (Tủ sách V-Smile)

Tên sách tiếng Anh: Victory at any cost: The

Genius of Viet Nam’s Gen. Vo Nguyen Giap (The

Warriors)ISBN 9786047706891

1. Võ Nguyên Giáp, Đại tướng, 1911-2013 , Việt Nam

2. Lịch sử hiện đại 3. Kháng chiến chống Pháp 4.

3

Kháng chiến chống Mỹ 5. Việt Nam

959.704092 - dc14

TGH0009p-CIP

In 2.000 cuốn, khổ 15,5x24cm tại Công ty CP In &

4

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát