Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Vì Sao Chúng Ta Làm Việc

VÌ SAO CHÚNG TA LÀM VIỆC

Nhà xuất bản Lao động

175 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Tel: (04) 3851 5380

Fax: (04) 851 5381

Website: www.nxblaodong.com.vn

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (04) 3793 0480

Fax: (04) 6287 3238

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc - Tổng biên

tập Võ Thị Kim Thanh

Biên tập: Lê Thị Hằng Trình bày: Đàm Oanh

Sửa bản in: Thanh Huyền Thiết kế bìa: Cẩm Châu

1

WHY WE WORK

Copyright © 2015 by Barry Schwartz

All rights reserved.

Bản quyền tiếng Việt © 2017, Công ty Cổ phần Sách

Thái Hà

Published by arrangement with the original

publisher, TED Books/Simon & Schuster, Inc.

Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng bản quyền

giữa TED Books/Simon & Schuster, Inc và Công ty Cổ

phần Sách Thái Hà.

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

2

Sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

Việt Nam Schwartz, Barry

Vì sao chúng ta làm việc / Barry Schwartz ; Quế

Chi dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà,

2017. - 160tr. ; 19cm. - (TedBooks)

Tên sách tiếng Anh: Why we work

ISBN 9786045978603

Công việc 2. Thích nghi 658.31422 - dc23

LDL0037p-CIP

In 3.000 cuốn, khổ 13 x 19 cm. In tại Công ty TNHH

In Thanh Bình, địa chỉ: Số

432 đường K2 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà

Nội. Số đăng ký KHXB: 898-2017/CXBIPH/08-55/LĐ.

Quyết định xuất bản số: 339/QĐ-NXBLĐ cấp ngày

3

28/4/2017. In xong và nộp lưu chiểu năm 2017.

BARRY SCHWARTZ

VÌ CHÚNG TA LÀM VIỆC

Người dịch: Quế Chi

NHÀ XUẤT BẢN......

BARRY SCHWARTZ

Qu Chi d ch

Dành tặng Ruby, Eliza, Louis, và Nico. Cầu chúc

các con luôn có nhiều cơ hội làm việc tốt đẹp trong

cuộc đời.

MỤC LỤC

Giới thiệu 11

CHƯƠNG 1: Quan niệm sai lầm 17

CHƯƠNG 2: Khi công việc tốt đẹp 27

CHƯƠNG 3: Việc tốt biến tướng như thế nào 65

4

CHƯƠNG 4: Công nghệ quan điểm 103

CHƯƠNG 5: Tương lai của việc làm 141

Lời cảm ơn 149

Các thông tin liên quan 153

Tư tưởng của những nhà kinh tế học và

những triết gia chính trị, dù đúng dù sai,

đều có sức mạnh hơn là người ta thường

nghĩ. Thực vậy, chẳng có mảy may gì khác

thống trị thế giới này. Những người thực tế,

tự tin là mình hoàn toàn chẳng chịu ảnh

hưởng nào về tư duy, thường lại là nô lệ của

một nhà kinh tế học quá cố nào đó.

John Maynard Keynes

5

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát