Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Tesla Elon Musk - Tương Lai Và Những Điều Viễn Tưởng

TELSA – ELON MUSK

TƯƠNG LAI VÀ NHỮNG ĐIỀU VIỄN TƯỞNG

Nhà xuất bản Lao động

175 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Tel: (024) 3851 5380

Fax: (024) 851 5381

Website: www.nxblaodong.com.vn

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (024) 3793 0480

Fax: (024) 6287 3238

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc - Tổng biên tập Võ Thị Kim Thanh

Biên tập: Lê Thị Hằng

1

Trình bày: Đàm Oanh

Sửa bản in: Quế Chi

Thiết kế bìa: Cẩm Châu

TESLA MOTORS: HOW ELON MUSK AND COMPANY MADE

ELECTRIC CARS COOL, AND SPARKED THE NEXT TECH

REVOLUTIONCopyright © 2014 Charles Morris

All rights reserved

Bản quyền tiếng Việt © 2018, Công ty Cổ phần Sách

Thái Hà

Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng bản quyền

giữa Charles Morris và Công ty Cổ phần Sách Thái

Hà.Không phần nào trong cuốn sách này được sao

chép hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương

tiện nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ

hệ thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu

2

không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ

phần Sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

Việt Nam

Morris, Charles R.

Tesla - Elon Musk : Tương lai và những điều viễn

tưởng / Charles Morris ; Quốc Đạt dịch. - H.

: Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2018. - 310tr.

; 24cm

Tên sách tiếng Anh: Tesla motors : How Elon Musk

and company made electric cars cool, and sparked

the next tech revolution

ISBN 9786045994412

Công nghiệp ôtô 2. Công ti Tesla 3. Mỹ

3

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát