Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Tất Cả Trên Một Trang Giấy

TẤT CẢ TRÊN MỘT TRANG GIẤY

Nhà xuất bản Công Thương

Trụ sở: 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (024) 3934 1562

Fax: (024) 3824 2551

Website: http://nhaxuatbancongthuong.com

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (024) 3793 0480

Fax: (024) 6287 3238

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc - Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Huệ

Biên tập: Trương Hữu Thắng

Trình bày: Đàm Thị Oanh

1

Sửa bản in: Phương Chi

Thiết kế bìa: Thái Hiền

Toyota de Mananda “Kami-Ichimai” ni Matomeru

Gijutsu Copyright©2015 by Suguru Asada

Vietnamese Translation copyright © 2017 by

ThaiHabooks JSC All rights reserved.

Original Japanese edition published by Sunmark

Publishing, Inc., Tokyo, Japan. Vietnamese

translation rights arranged with Sunmark

Publishing, Inc., Tokyo. Bản quyền tiếng Việt ©

2017, Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng bản quyền

giữa Sunmark Publishing, Inc., Tokyo và Công ty Cổ

phần Sách Thái Hà.

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

2

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

3

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát