Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Sức khỏe trong tay bạn

SỨC KHỎE TRONG TAY BẠN

Nhà xuất bản Thế Giới

46 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Tel: (04) 3825 3841

Fax: (04) 3826 9578

Email: thegioi@hn.vnn.vn

Web: www.thegioipublishers.com.vn

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (04) 3793 0480

Fax: (04) 6287 3238

Email: info@thaihabooks.com

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc - Tổng biên

tập TS. Trần Đoàn Lâm

1

Biên tập: Ngô Thị Hương Sen

Trình bày: Đàm Oanh

Sửa bản in: Chung Quý

Thiết kế bìa: Thái Hiền

SỨC KHỎE TRONG TAY BẠN

Copyright © 2017, Trần Bích Hà

Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng bản quyền

giữa tác giả Trần Bích Hà và Công ty Cổ phần Sách

Thái Hà.

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà.

2

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

Việt Nam Trần Bích Hà

Sức khỏe trong tay bạn / Trần Bích Hà. - H. : Thế

giới ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 214tr. ; 24cm

3

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát