Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Sáng Tư Duy, Tạo Ý Tượng

SÁNG TƯ DUY, TẠO Ý TƯỞNG

Nhà xuất bản Công Thương

655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (024) 3934 1562

Fax: (024) 3824 2551

Website: www.nhaxuatbancongthuong.com

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (024) 3793 0480

Fax: (024) 6287 3238

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc - Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Huệ

Biên tập: Đồng Thu Thủy

Lương Thị Ngọc Bích

1

Trình bày: Vi Xuân

Sửa bản in: Anh Thư

Thiết kế bìa: Cẩm Châu

Simply Brilliant: Powerful Techniques to Unlock

Your Creativity and Spark New Ideas.

Copyright © 2017 Bernhard Schroeder. Published by

AMACOM, a division of the American Management

Association, International, New York. All rights

reserved.Bản quyền tiếng Việt © 2018, Công ty Cổ

phần Sách Thái Hà

Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng bản quyền

giữa AMACOM và Công ty Cổ phần Sách Thái Hà.

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

2

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

3

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát