Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Quản Lý Bán Hàng for Dummies

QUẢN LÝ BÁN HÀNG FOR DUMMIES

Nhà xuất bản Lao động

175 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Tel: (024) 3851 5380

Fax: (024) 851 5381

Website: www.nxblaodong.com.vn

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (024) 3793 0480

Fax: (024) 6287 3238

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc - Tổng biên tập Võ Thị Kim Thanh

Biên tập: Lê Thị Hằng

Trình bày: Đàm Oanh

1

Sửa bản in: Quang Sơn

Thiết kế bìa: Cẩm Châu

SALES MANAGEMENT FOR DUMMIES

Copyright © 2015 by John Wiley & Sons, Inc.

All rights reserved including the right of

reproduction in whole or in part in any form. This

translation published by arrangement with John

Wiley & Sons, Inc.

Trademarks: Wiley, the Wiley Publishing logo, For

Dummies [For Dummies in the Languages], Dummies Man

and related trade dress are trademarks or

registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc.

and/or its affiliates in the United States and/or

other countries. Used by permission.

Bản quyền tiếng Việt © 2017, Công ty Cổ phần Sách

2

Thái Hà

Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng bản quyền

giữa John Wiley and Sons, Inc. và Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà.

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

Việt Nam

Bellah, Butch

Quản lý bán hàng for dummies: Để việc học trở nên

thật đơn giản / Butch Bellah ; Cọc Tiêu dịch.

3

H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. -

526tr. ; 24cm

Tên sách tiếng Anh: Sales management for dummies

ISBN 9786045989371

1. Quản lí 2. Bán hàng

658.81 - dc23

LDM0111p-CIP

In 2.000 cuốn, khổ 18,7 x 23,5 cm. In tại Công ty

TNHH In Thanh Bình, địa chỉ: Số 432 đường K2 phường

Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số đăng ký

KHXB: 3543-2017/CXBIPH/07-236/LĐ. Quyết định

xuất bản số: 1370/QĐ-NXBLĐ cấp ngày 8/12/2017. In

xong và nộp lưu chiểu năm 2018.

Về tác giả

Butch Bellah là chuyên gia đào tạo bán hàng, diễn

4

giả nổi tiếng và là một người viết sách. Ông đã làm

việc với các nhân viên bán hàng và các tổ chức để

giúp họ có được nhiều cuộc hẹn

hơn, nhiều thương vụ hơn và giữ được nhiều khách

hàng hơn.

Trong sự nghiệp vô cùng thành công trải dài hơn 30

năm, Butch đã thực hiện hàng chục ngàn cuộc gọi

bán hàng, có được hàng ngàn khách hàng mới và bán

được hàng triệu đô-la sản phẩm. Ông cũng đã giúp

hàng trăm nhân viên bán hàng có được thành quả

tương tự thông qua các khóa đào tạo và huấn luyện

của mình.

5

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát