Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Phương Pháp Giáo Dục Reggio Emilia

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC REGGIO EMILIA

Nhà xuất bản Lao động

175 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Tel: (024) 3851 5380

Fax: (024) 851 5381

Website: www.nxblaodong.com.vn

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (024) 3793 0480

Fax: (024) 6287 3238

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc - Tổng biên tập Võ Thị Kim Thanh

Biên tập: Lê Thị Hằng

Trình bày: Thu Hiền

1

Sửa bản in: Miru

Thiết kế bìa: Cẩm Châu

Bringing Reggio Emilia Home: An Innovative

Approach to Early Childhood Education First

published by Teachers College Press, Teachers

College, Columbia University, New York, New York

USA.All rights reserved.

Bản quyền tiếng Việt © 2018, Công ty Cổ phần Sách

Thái Hà

Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng bản quyền

giữa Teachers College Press và Công ty Cổ phần Sách

Thái Hà.

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

2

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

Việt Nam Cadwell, Louise Boyd

Phương pháp giáo dục Reggio Emilia / Louise Boyd

Cadwell ; An Vi dịch. - H. : Lao động ; Công ty

Sách Thái Hà, 2018. - 339tr. ; 23cm

Tên sách tiếng Anh: Bringing Reggio Emilia home :

An innovative approach to early childhood education

ISBN: 978-604-59-9440-5

Giáo dục mẫu giáo 2. Phương pháp Reggio Emilia 3.

Triết học 372.2101 - dc23

LDF0186p-CIP

In 2.000 cuốn, khổ 15 x 23 cm tại Công ty Cổ phần

3

In Bắc Sơn, địa chỉ: Số 262 đường Phúc Diễn, P.

Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số đăng ký

KHXB: 461-2018/CXBIPH/03-20/LĐ. Quyết định xuất bản

số: 100/QĐ-NXBLĐ cấp ngày 09/02/2018. In xong và

nộp lưu chiểu năm 2018.

Mục lục

Lời tựa 7

Chú giải thuật ngữ 13

Lời nói đầu 17

Cuộc đời và sự nghiệp trước khi tới Reggio

Emilia 22Sơ lược về lịch sử thành phố Reggio

Emilia - Ý 24

Những cơ sở nền tảng của phương pháp Reggio

Emilia 27Trường College ở Webster Groves 31

1. Cuộc phiêu lưu 35

4

Khởi nguồn của cuộc phiêu lưu 38

Một buổi sáng ở Reggio Emilia 41

Trường Diana 46

5

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát