Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Mô Hình Chất Lượng Dịch Vụ Trong Bán Lẻ

MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG BÁN LẺ

Nhà xuất bản Công Thương

Trụ sở: 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (04) 3793 0480

Fax: (04) 6287 3238

Website: http://nhaxuatbancongthuong.com

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (04) 3934 1562 Fax: (04) 3824 2551

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc - Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Huệ

Biên tập: Tôn nữ Thanh Bình

Nguyễn Thị Thanh Hải

Trình bày: Đàm Thị Oanh

1

Sửa bản in: Phương Anh

Thiết kế bìa: Cẩm Châu

Mô hình chất lượng dịch vụ

Bản quyền tiếng Việt © 2017 Đào Xuân Khương

Cuốn sách được xuất bản theo thỏa thuận bản quyền

giữa Công ty Cổ phần Sách Thái Hà và Tác giả Đào

Xuân Khương.

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ

dạng thức hoặc phương tiện nào, dù là điện tử, in

ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

có sự cho phép bằng văn

bản của Công ty Cổ phần sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

2

Việt Nam

Đào Xuân Khương

Mô hình chất lượng dịch vụ trong bán lẻ : Giải

pháp dành cho doanh

nghiệp bán lẻ và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ /

Đào Xuân Khương. - H.

Công thương ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 320tr.

; 21cm ISBN: 9786049312748

Bán lẻ 2. Chất lượng 3. Dịch vụ 4. Mô hình 5.

Doanh nghiệp 6. Việt Nam

381.109597 - dc23

COM0001p-CIP

In 2.000 cuốn, khổ 13 x 20,5 cm tại Công ty TNHH

In Thanh Bình. Địa chỉ: 432, K2 phường Cầu Diễn,

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số đăng ký KHXB:

3

905-2017/CXBIPH/01-24/CT. Quyết định xuất bản số:

09/QĐ-NXBCT cấp ngày 12/4/2017. In xong và nộp lưu

chiểu năm 2017.

4

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát