Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Liễu Phàm Tứ Huấn

LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

Nhà xuất bản Lao động

175 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Tel: (024) 3851 5380

Fax: (024) 3851 5381

Website: www.nxblaodong.com.vn

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - HN

Tel: (024) 3793 0480

Fax: (024) 6287 3238

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc Tổng biên tập: Võ Thị Kim Thanh

Biên tập: Lê Thị Hằng Trình bày: Vi Xuân

Sửa bản in: Nguyễn Minh Thiết kế bìa: Cẩm Châu

1

LIỄU PHÀM TỨ HUẤN : TÍCH TẬP PHÚC ĐỨC, CẢI TẠO VẬN

MỆNH

Bản quyền tiếng Việt © 2013, 2015, 2016, 2017 Công

ty Cổ phần Sách Thái Hà

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

Việt Nam Liễu Phàm

Liễu Phàm tứ huấn : Tích tập phúc đức, cải tạo vận

mệnh / Trần Tuấn Mẫn biên dịch. - Tái bản lần 3. -

H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. -

2

142tr. ; 21cm

ISBN: 978-604-59-8652-3

Đạo Phật 2. Giáo lí 294.3444 - dc23

LDD0013p-CIP

In 2.000 cuốn, khổ 13 x 20,5 cm tại Công ty TNHH

In Thanh Bình.

Địachỉ:Số432,đườngK2,phườngCầuDiễn,quậnNamTừLiêm,HàNội.

Số đăng ký KHXB: 2772-2017/CXBIPH/24-191/LĐ. Quyết

định xuất bản số: 921/QĐ-NXBLĐ ngày 29 tháng 8 năm

2017. In xong và nộp lưu chiểu năm 2017.

Ảnh minh họa: Liễu Phàm tứ huấn, bản Bạch Thoại

Mục Lục

Lời đầu sách 7

Bài thứ nhất: Học cách lập mạng 11

Bài thứ hai: Phương pháp hối cải lỗi lầm 45

3

Bài thứ ba: Tích tập việc thiện 65

Bài thứ tư: Hiệu quả của Ðức khiêm tốn 127

Phụ lục: Tiểu sử cư sĩ Liễu Phàm 137

Lời đầu sách

“Bốn bài dạy của Liễu Phàm” vốn là bốn chương

đoản văn của Cư sĩ Liễu Phàm đời Minh, có tên

là Giới tử văn (văn dạy con), sau được lưu truyền

trong dân gian hơn 5 thế kỷ qua với tựa đề là

Liễu Phàm tứ huấn. Ông đã lấy cuộc đời ông, một

con người thông đạt đủ các môn khoa học, đã học

hành, làm quan và đặc biệt là một tấm gương

đạo đức, trí tuệ và hiền thiện để khuyên dạy con

nhưng chủ yếu là khuyên dạy người đời. Đây là

một tác phẩm lấy giáo lý Phật Giáo làm căn bản

để triển khai việc tu thân, sống đạo đức và hành

4

thiện giúp đời.

Tác phẩm gồm bốn bài:

Bài thứ nhất: Học cách lập mạng. Tức là lập kế

hoạch học tập và hành động, lập chí nguyện để thực

hiện giúp đời. Ở đây là nguyện làm việc thiện, từ

một nghìn việc rồi ba nghìn việc, có ghi chứng rõ

ràng hàng ngày.

| Liễu Phàm tứ huấn

Bài thứ hai: Phương pháp hối cãi lỗi lầm. Tu sửa

tâm mình, khiến tâm thanh tịnh, thực hiện bằng cách

phát triển tâm hổ thẹn (tự thẹn với chính mình),

tâm lo sợ (lo sợ mình làm điều ác), tâm dũng mãnh

(luôn tinh tiến, vượt mọi trở ngại). Nổi bật hơn

hết là cái tâm từ bi, hiền thiện.

Bài thứ ba: Tích tập việc thiện. Không bỏ sót việc

5

thiện nào mà mình có thể làm được. Nêu dẫn các

gương hành thiện nổi bật và kết quả tốt đẹp của

những người hành thiện. Ở đây thể hiện lòng từ bi

rộng lớn, thương người, thương vật, không sát sinh

hại vật, cứu giúp người hoạn nạn, hòa kính đối với

mọi người, khuyến khích mọi người hành thiện, đặc

biệt là hộ trì chánh pháp. Trong việc hành thiện,

phải có trí tuệ xét các việc thiện, mặt tích cực,

mặt tiêu cực…

Bài thứ tư: Hiệu quả của đức khiêm tốn. Tác hại

của sự kiêu ngạo, tự mãn, lợi ích của sự khiêm tốn

– các gương khiêm tốn.

Một hành động có ý thức sẽ tạo nên một kết quả,

kết quả tốt hay xấu là tùy theo hành động ấy tốt

hay xấu. Đó là lý nhân quả, rất khách quan, khoa

6

học và tự nhiên. Nhà Phật gọi là nghiệp (hành động)

và nghiệp quả (kết quả của hành động). Nhìn vào

kết quả, người đời thường gọi là số mạng,

Lời đầu sách | 9

là số phận định mệnh, thiên mệnh, là phước, là

họa, là do trời định không thay đổi được. Phật Giáo

thì quả quyết rằng nghiệp là do mình tạo ra và

nghiệp quả do mình đã tạo nghiệp. Nhưng ta có thể

thay đổi nghiệp quả bằng chính những nghiệp mới do

ta tạo ra. Nghĩa là, trong khi tạo nghiệp mới thiện

hay ác, ta có thể tạo nghiệp quả có thể khiến cho

nghiệp quả cũ trở thành tốt hơn hay ác hơn hay xấu

hơn. Vậy nói theo thông thường, ta có thể thay đổi

số phận xấu bằng những hành động tốt và ngược lại,

hành động xấu ta đang làm hay sẽ làm khiến cho số

7

phận của ta sẽ xấu hơn. Tức là phước và họa đều do

ta gây ra và ta có thể tăng phước, giảm họa bằng sự

thiện hành.

Phật Giáo khẳng định rằng tâm dẫn đầu tất cả, mọi

sự đều do tâm. Tâm điều khiển mọi hành động của ta

cho nên để giảm đau khổ, sống hạnh phúc thì phải

tìm hiểu tâm, nhận biết tâm, tu sửa tâm để được tự

tại và giải thoát bằng cái tâm. Việc tu sửa tâm cần

có trí tuệ, có từ bi, mà cụ thể nhất là hành thiện

thật nhiều, thật có hiệu quả, vì lợi ích của chúng

sanh. Đức Phật đã dạy như thế và đó cũng là nội

dung bốn bài dạy của tiên sinh Liễu Phàm vậy.

Tp. Hồ Chí Minh, Thu Quý Tỵ, 2013 Trần Tuấn Mẫn

8

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát