Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Lãnh đạo bằng sự khiêm nhường

Lãnh đạo

bằng sự khiêm nhường

Nhà xuất bản Thế Giới

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

46 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Tel: (04) 3825 3841

Fax: (04) 3826 9578

Email: thegioi@hn.vnn.vn

Web: www.thegioipublishers.com.vn

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (04) 3793 0480

Fax: (04) 6287 3238

Email: info@thaihabooks.com

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản:

1

Giám đốc - Tổng biên tập TS. Trần Đoàn Lâm

Biên tập: Hoàng Thị Mai Anh

Trình bày: Đàm Oanh

Sửa bản in: Anh Thư

Thiết kế bìa: Cẩm Châu

LEAD WITH HUMILITY

Copyright © 2014 Jeffrey A. Krames.

Published by AMACOM, a division of the American

Management Association,

International, New York.

All rights reserved.

Bản quyền tiếng Việt © 2017, Công ty Cổ phần Sách

Thái Hà

Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng bản quyền

giữa AMACOM và Công ty Cổ phần Sách Thái Hà.

2

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

3

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát