Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Làm Thế Nào Để Giúp Con Bạn Trở Thành Học Sinh Ưu Tú

Dương Thông - Lý Vinh Thắng - Bạch Ngọc Trụ

Người dịch: Trần Thị Thu

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP CON BẠN TRỞ THÀNH HỌC SINH ƯU

TÚ? NXB Văn Hóa - Thông Tin

CHƯƠNG 1:

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH NHỮNG PHỤ HUYNH THÀNH

CÔNG?Những phụ huynh thành công luôn coi quan niệm

giáo dục tố chất là tư tưởng chỉ đạo, chú trọng

bồi dưỡng một cách toàn diện những tố chất cơ bản

như tư tưởng đạo đức, văn hóa khoa học, cơ thể, tâm

lý, lao động, thẩm mỹ. Trọng tâm là giáo dục cách

làm người, chú trọng bồi dưỡng những thói quen tốt

và khả năng thực hành. Đồng thời khơi dậy sự phát

triển trí tuệ, tinh thần chăm chỉ học tập của trẻ.

Họ biết giáo dục là một quá trình tương tác, chứ

1

không chỉ là quản thúc và trừng phạt. Họ cũng biết

hành vi và tình cảm của mình ảnh hưởng đến hành vi

và tình cảm của trẻ. Những phụ huynh thành công là

những người biết tạo nên gia đình hòa thuận, luôn

luôn chú ý đến lời nói và hành vi của mình, dẫn dắt

trẻ suy nghĩ, giáo dục trẻ kiềm chế bản thân, giúp

đỡ trẻ tự tin, tự lập, tự cường, để chúng trở

thành những người có ích cho xã hội.

Nếu chỉ yêu trẻ thì gà mái cũng có thể làm được.

Nhưng biết cách giáo dục chúng lại là một sự nghiệp

vĩ đại. Để sự nghiệp này thành công cần phải có

tài năng, phải có kiến thức sống sâu rộng.

- Gorky

01. Nhiệm vụ chủ yếu của phụ huynh là gì?

Rất nhiều phụ huynh hiểu sai về khái niệm làm

2

“người thầy đầu tiên” của trẻ, hoàn toàn coi mình

là giáo viên dạy các môn học. Thực ra, nhiệm vụ chủ

yếu của “người thầy đầu tiên” là giáo dục trẻ cách

làm người.

Đối với phần lớn phụ huynh, giáo dục gia đình nên

là: coi quan niệm giáo dục tố chất là tư tưởng chủ

đạo, chú trọng bồi dưỡng một cách toàn diện những

tố chất cơ bản (tư tưởng đạo đức, văn hóa khoa học,

cơ thể, tâm lý, lao động, thẩm mỹ). Trọng tâm là

giáo dục cách làm người, chú trọng bồi dưỡng những

thói quen tốt và khả năng thực hành. Đồng thời dẫn

dắt trẻ phát triển trí tuệ, học tập chăm chỉ.

Đối với sự phát triển của trẻ, giáo dục gia đình

có vai trò vô cùng quan trọng. Nó là phương hướng,

động lực để trẻ phát triển. Chúng ta hãy thử nghĩ

3

xem nếu một đứa trẻ không có tinh thần trách nhiệm

tối thiểu, làm việc vô trách nhiệm thì nó có thể

học tập tốt được không? Nếu ý chí của nó không kiên

cường, không có nghị lực, không có tính tự giác,

không có tính kiên trì, sợ khó khăn thì nó có thể

học tập tốt được không? Nếu nó không có thói quen

tốt, làm việc không có kế hoạch, không biết nên làm

gì, không nên làm gì thì nó có thể học tập tốt

được không? Tinh thần trách nhiệm, ý chí, thói quen

tốt… mà chúng ta nói ở đây đều là vấn đề giáo dục

đạo đức, giáo dục cách làm người.

02. Làm thế nào để trở thành những phụ huynh khuôn

mẫu?

Bố mẹ ảnh hưởng đến con cái suốt đời, sức mạnh của

giáo dục gia đình là sức mạnh vô hình. Trong đó

4

một điều rất quan trọng là xây dựng không khí gia

đình lành mạnh. Bố mẹ cần chú ý những vấn đề sau:

5

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát