Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Kỳ Bí Dòng Sông Sôi Trong Lòng Amazon

KỲ BÍ DÒNG SÔNG SÔI

TRONG LÒNG AMAZON

Nhà xuất bản Lao động

175 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Tel: (04) 3851 5380

Fax: (04) 851 5381

Website: www.nxblaodong.com.vn

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (04) 3793 0480

Fax: (04) 6287 3238

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc - Tổng biên

tập Võ Thị Kim Thanh

Biên tập: Lê Thị Hằng Trình bày: Đàm Oanh

1

Sửa bản in: Quỳnh Chi Thiết kế bìa: Cẩm Châu

THE BOILING RIVER

Copyright © 2016 by Andrés Ruzo

All rights reserved.

Bản quyền tiếng Việt © 2017, Công ty Cổ phần Sách

Thái Hà

Published by arrangement with the original

publisher, TED Books/Simon & Schuster, Inc.

Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng bản quyền

giữa TED Books/Simon & Schuster, Inc và Công ty Cổ

phần Sách Thái Hà.

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

2

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

Việt Nam

Ruzo, Andrés

Kỳ bí dòng sông sôi trong lòng Amazon / Andrés

Ruzo ; Chung Quý dịch.

H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. -

190tr. ; 19cm. - (TedBooks) Tên sách tiếng Anh: The

Boiling River

ISBN 9786045978658

Thiên nhiên 2. Sông 3. Rừng 4. Amazon 333.7098544

- dc23

LDL0038p-CIP

In 3.000 cuốn, khổ 13 x 19 cm. In tại Công ty TNHH

3

In Thanh Bình, địa chỉ: Số 432 đường K2 phường Cầu

Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số đăng ký KHXB:

898-2017/CXBIPH/13-55/LĐ. Quyết định xuất bản số:

340/QĐ-NXBLĐ cấp ngày 28/4/2017. In xong và nộp lưu

chiểu năm 2017.

ANDRÉS RUZO

KỲ BÍ DÒNG SÔNG SÔI

TRONG LÒNG AMAZON

Chuyến phiêu lưu và khám phá trong

rừng già Amazon

NHÀ XUẤT BẢNLAO ĐỘNG

Dành tặng khám phá vĩ đại nhất của tôi:

Vợ và người bạn đồng hành trên thực địa, Sofía

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: Khám phá trong bóng đêm 9

4

CHƯƠNG 2: Truyền thuyết của ông tôi 17

CHƯƠNG 3: Những câu hỏi ngớ ngẩn 27

CHƯƠNG 4: Chi tiết trong một câu chuyện 33

CHƯƠNG 5: Ẩn mình trong khung cảnh hiển hiện 43

CHƯƠNG 6: Hi vọng và dữ liệu không thể bác bỏ 55

CHƯƠNG 7: Dòng sông 71

CHƯƠNG 8: Ngài pháp sư 83

CHƯƠNG 9: Sự trở lại được chờ đợi từ lâu 95

CHƯƠNG 10: Buổi lễ 107

CHƯƠNG 11: Những linh hồn của rừng 117

CHƯƠNG 12: Bằng chứng hiển nhiên 133

CHƯƠNG 13: Mối đe dọa lớn nhất 145

CHƯƠNG 14: Paititi 161

Lời bạt 173

Lời cảm ơn 181

5

Các thông tin liên quan 184

6

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát