Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Sinh Môi

HƯỚNG ĐI CỦA ĐẠO BỤT CHO HÒA BÌNH VÀ SINH MÔI

Nhà xuất bản Lao động

175 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Tel: (024) 3851 5380

Website: www.nxblaodong.com.vn

Fax: (024) 851 5381

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu − Cầu Giấy − Hà Nội

Tel: (024) 3793 0480

Fax: (024) 6287 3238

Email: info@thaihabooks.com

Web: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc - Tổng biên tập Võ Thị Kim Thanh

Biên tập: Mai Thị Thanh Hằng

1

Trình bày: Đàm Oanh

Sửa bản in: Anh Tú

Thiết kế bìa: Trần Thị Nguyệt

Vẽ bìa: Họa sĩ Trương Văn Ngọc

HƯỚNG ĐI CỦA ĐẠO BỤT CHO HÒA BÌNH VÀ SINH MÔI

Copyright © 2017, Thích Nhất Hạnh

Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng bản quyền

giữa Tác giả và Công ty Cổ phần Sách Thái Hà.

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

2

Việt Nam

Thích Nhất Hạnh

Hướng đi của đạo Bụt cho hoà bình và sinh môi /

Thích Nhất Hạnh ; Chân Hội Nghiêm chuyển ngữ. - H.

: Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 180tr. ;

19cm

ISBN 9786045988916

Đạo Phật 2. Giáo lí 3. Cuộc sống 294.3444 - dc23

LDH0186p-CIP

In 3.000 cuốn, khổ 13 x 19 cm tại Công ty TNHH In

Thanh Bình, địa chỉ: Số 432 đường K2 phường Cầu

Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số đăng ký KHXB:

3398-2017/CXBIPH/19-228/LĐ. Quyết định xuất bản số:

1116/QĐ-NXBLĐ, cấp ngày 06/10/2017. In xong và nộp

lưu chiểu năm 2017.

3

Mục lục

Lời giới thiệu 7

PHẦN I: Ý THỨC CỘNG ĐỒNG

Chương 1: Tiếng chuông chánh niệm 23

Chương 2: Nền đạo đức toàn cầu 31

Chương 3: Sống biết tiết chế là giữ gìn cho đất

Mẹ 45Chương 4: Thiên nhiên và tình thương bất bạo

động 63Chương 5: Vượt thoát sợ hãi 77

PHẦN II: TÌNH THƯƠNG BẰNG HÀNH ĐỘNG

Chương 6: Sự tiếp nối đẹp đẽ 97

Chương 7: Biết chăm sóc chính ta, người muốn bảo

vệ môi trường.105

Chương 8: Thành phố vắng bóng cây xanh 117

Chương 9: Chuyển hóa tâm thức cộng đồng 127

Chương 10: Đôi mắt của voi chúa 139

4

PHẦN III: SỐNG CHÁNH NIỆM

Thi kệ: Thiền tập trong đời sống hằng ngày 149

5

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát