Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Hướng Dẫn Sử Dụng Mẹ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẸ

Nhà xuất bản Lao động

175 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Tel: (024) 3851 5380

Fax: (024) 851 5381

Website: www.nxblaodong.com.vn

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (024) 3793 0480

Fax: (024) 6287 3238

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc - Tổng biên tập Võ Thị Kim Thanh

Biên tập: Lê Thị Hằng

Trình bày: Thu Hiền

1

Sửa bản in: Nguyễn Minh

Thiết kế bìa: Thái Hiền

Kâ-chan Toriatsukai Setsumeisho Text copyright ©

2013 by Miku Ito Illustrantions copyrights © 2013

by Makiko Sato

First published in Japan in 2013 by DOSHINSHA

Publishing Co., Ltd., Tokyo This Vietnamese

translation rights arranged with DOSHINSHA

Publishing Co., Ltd.

Through Japan Foreign-Rights Centre

Bản quyền tiếng Việt © 2017, Công ty Cổ phần Sách

Thái Hà

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

2

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng mẹ / Lời: Miku Ito ; Tranh:

Makiko Sato ; Tống Hương dịch. - H. : Lao động ;

Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 132tr. ; 21cm. -

(Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé)

ISBN: 978-604-59-85 15-1

Văn học thiếu nhi 2. Truyện tranh 3. Nhật Bản

895.63 - dc23

LDF0131p-CIP

In 3.000 cuốn, khổ 14,7x20,9 cm. In tại Công ty

TNHH In Thanh Bình. Địa chỉ: 432, K2 phường Cầu

3

Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số đăng ký KHXB:

2547-2017/CXBIPH/14-165/LĐ. Quyết định xuất bản số:

855/QĐ-NXBLĐ cấp ngày 14/08/2017. In xong và nộp

lưu chiểu năm 2017.

MỤC LỤC

Bài tập làm văn được khen 11

Tiết dự giờ khủng khiếp 22

Cách ứng phó với mẹ 31

Người lớn có vẻ thích những điều phức tạp 44

Để không bị bắt học 61

Qui tắc của mẹ 70

Để không bị mắng khi ngủ dậy muộn 82

Mẹ ở siêu thị Medaka 94

Chiếc ly bị vỡ 103

Đây là thiên đường của mình ư? 111

4

Mẹ quả thật đáng sợ 121

5

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát