Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Định Luật Y Học

ĐỊNH LUẬT Y HỌC

Nhà xuất bản Lao động

175 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Tel: (04) 3851 5380

Fax: (04) 851 5381

Website: www.nxblaodong.com.vn

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (04) 3793 0480

Fax: (04) 6287 3238

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc - Tổng biên

tập Võ Thị Kim Thanh

Biên tập: Lê Thị Hằng

Trình bày: Thu Hiền

1

Sửa bản in: Thanh Huyền

Thiết kế bìa: Thái Hiền

The Laws of Medicine: Field Notes from an

Uncertain Science Copyright © 2015 by Siddhartha

Mukherjee All rights reserved.

Bản quyền tiếng Việt © 2017, Công ty Cổ phần Sách

Thái Hà

Published by arrangement with the original

publisher, TED Books/Simon & Schuster, Inc.

Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng bản quyền

giữa TED Books/ Simon & Schuster, Inc và Công ty Cổ

phần Sách Thái Hà.

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

2

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

Việt Nam Mukherjee, Siddhartha

Định luật y học / Siddhartha Mukherjee ; Tương

Phùng dịch. - H.

Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 124tr. ;

19cm. - (Ted books) Tên sách tiếng Anh: The Laws of

Medicine

ISBN: 978-604-59-7869-6

Y học 2. Định luật 610.1 - dc23

LDL0043p-CIP

In 3.000 cuốn, khổ 13x19 cm. In tại Công ty TNHH

In Thanh Bình, địa chỉ: Số 432 đường K2 phường Cầu

3

Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số đăng ký KHXB:

898-2017/CXBIPH/17-55/LĐ. Quyết định xuất bản số:

502/QĐ-NXBLĐ cấp ngày 5/6/2017. In xong và nộp lưu

chiểu năm 2017.

Tưởng nhớ Thomas Bayes (1702‒1761),

người đã nhìn thấy điều không chắc chắn

với một sự quả quyết đến vậy.

“Cô Granger, cô đang tính theo đuổi sự nghiệp tại

Bộ Pháp thuật chăng?” Scrimgeour hỏi.

“Không.” Hermione đáp trả. “Tôi hy vọng mình có

thể làm điều gì đó tốt đẹp trên thế giới này.”

J. K. Rowling

Những học giả của các thời đại trước đã dành cuộc

đời mình để khám phá những nguyên nhân ẩn

tàng dẫn đến sự hỗn loạn, tìm hiểu bí mật đằng

4

sau những sản phẩm của tạo hóa… rồi tập hợp tất

cả những ý tưởng huyễn hoặc đó lại, định hình theo

hệ thống và giả thuyết của bản thân, điều này làm

chệch hướng công cuộc tìm kiếm của họ khỏi sự

thật và tri thức hữu ích trong vạn vật.

John Locke

MỤC LỤC

Ghi chú của tác giả 17

ĐỊNH LUẬT 1 Một trực giác mạnh quan trọng hơn

một xét nghiệm yếu 43

ĐỊNH LUẬT 2 “Bình thường” tạo nên quy tắc,

“bất thường” chỉ ra định luật 65

ĐỊNH LUẬT 3 Mỗi thí nghiệm y học hoàn hảo

đều có một thiên kiến hoàn hảo 87

Lời cảm ơn

5

113

Các thông tin liên quan 114

6

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát