Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Detox for Dummies

Detox

Nhà xuất bản Lao động

175 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Tel: (024) 3851 5380

Fax: (024) 851 5381

Website: www.nxblaodong.com.vn

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (024) 3793 0480

Fax: (024) 6287 3238

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc - Tổng biên tập Võ Thị Kim Thanh

Biên tập: Lê Thị Hằng

Trình bày: Đàm Oanh

1

Sửa bản in: Anh Tú

Thiết kế bìa: Cẩm Châu

DETOX FOR DUMMIES

Copyright © 2015 by John Wiley & Sons, Inc.

All rights reserved including the right of

reproduction in whole or in part in any form. This

translation published by arrangement with John

Wiley & Sons, Inc.

Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies [For

Dummies in the Languages], Dummies Man and related

trade dress are trademarks or registered

trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its

affiliates in the United States and/or other

countries. Used by permission.

Bản quyền tiếng Việt © 2017, Công ty Cổ phần Sách

2

Thái Hà

Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng bản quyền

giữa John Wiley and Sons, Inc. và Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà.

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

Việt Nam Shreeve, Caroline

Detox for dummies / Caroline Shreeve ; Đoàn Trang

dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017.

- 432tr. ; 24cm

3

Tên sách tiếng Anh: Detox for dummies

ISBN 9786045986738

Sức khoẻ 2. Chế độ ăn uống 3. Lối sống 4. Thải độc

- dc23

LDM0088p-CIP

In 3.000 cuốn, khổ 18,7 x 23,5 cm. In tại Công ty

TNHH In Thanh Bình, địa chỉ: Số 432 đường K2 phường

Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số đăng ký

KHXB: 2871-2017/CXBIPH/13-197/LĐ. Quyết định

xuất bản số: 958/QĐ-NXBLĐ cấp ngày 8/9/2017. In

xong và nộp lưu chiểu năm 2017.

Về tác giả

Caroline Shreeve là bác sĩ đa khoa có mối quan tâm

đặc biệt về dinh dưỡng và liệu pháp bổ sung. Bà

thường viết bài cho các tạp chí và viết sách về hai

4

đề tài này cũng như về y học

chính thống. Bà thường xuyên khuyên bệnh nhân dùng

chế độ ăn uống để trị bệnh.

Bà đã khám phá ra lợi ích của phương pháp detox

đối với bản thân và bệnh nhân của mình. Đồng thời,

bà cũng là người ủng hộ nhiệt tình việc sử dụng

5

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát