Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
Cưỡi thuyền ngược gió

CƯỠI THUYỀN NGƯỢC GIÓ

TƯ DUY SÁNG TẠO LÀ CỐT LÕI KINH DOANH

Nhà xuất bản Lao động

175 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Tel: (04) 3851 5380

Fax: (043) 851 5381

Website: www.nxblaodong.com.vn

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (04) 3793 0480

Fax: (04) 6287 3238

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc - Tổng biên

tập Võ Thị Kim Thanh

Biên tập: Lê Thị Hằng

1

Trình bày: Vi Xuân

Sửa bản in: Bùi Thu Hà

Thiết kế bìa: Cẩm Châu

オリジナルワーキング 高橋宣行

Original Working

Copyright © 2007 Nobuyuki Takahashi

Original Japanese edition published by Discover

21, Inc., Tokyo, Japan Vietnamese edition is

published by arrangement with Discover 21, Inc.,

Tokyo, Japan through Squirrel Rights Agency. SCC,

JSC.Bản quyền tiếng Việt © 2016, Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà

Cuốn sách được xuất bản theo thỏa thuận bản quyền

giữa Công ty Cổ phần Sách Thái Hà và Sunmark

Publishing, Inc.

2

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

Việt Nam Nobuyuki Takahashi

Original working - Cưỡi thuyền ngược gió : Tư duy

sáng tạo là cốt lõi kinh doanh / Nobuyuki Takahashi

; Vũ Linh dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách

Thái Hà, 2016. - 184tr. ; 19cm

Tên sách tiếng Nhật: オリジナルワーキング

ISBN: 978-604-59-6594-8

Sáng tạo 2. Kinh doanh 3. Bí quyết thành công

3

650.1 - dc23

LDH0142p-CIP

In 2.000 cuốn, khổ 13 x 19 cm tại Công ty Cổ phần

In Bắc Sơn, địa chỉ: 262 đường

Phúc Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số đăng ký

KHXB: 2172-2016/

CXBIPH/07-146/LĐ. Quyết định xuất bản số:

1041/QĐ-NXBLĐ cấp ngày 14/09/2016.

In xong và nộp lưu chiểu năm 2016.

ngược GIÓ

Tư duy sáng tạo là cốt lõi kinh doanh

Vũ Linh d ch

BẠN CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC TÌNH HUỐNG?

BẠN CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC TOÀN CẢNH VẤN ĐỀ?

BẠN CÓ THỂ ĐỌC HIỂU DÒNG CHẢY

4

CỦA CÁC VẬN ĐỘNG

BẠN CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC CẢM XÚC

CỦA NGƯỜI KHÁC KHÔNG?

Đây chính là năng lực cần có của những người

làm việc hiệu quả.

Năng lực của “những người làm công việc sáng tạo”.

Mọi người đều muốn có.

Để thể hiện cái tôi khác những người khác

Có được phong cách làm việc khác những người khác.

5

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát