Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thời gian đọc: 0
100 Triết Gia Tiêu Biểu Thế Kỷ XX

100 TRIẾT GIA TIÊU BIỂU THẾ KỶ XX

LỜI NÓI ĐẦU

Có thể nói triết học là khoa học của các khoa học.

Từ cổ chí kim, khoa học hạt nhân này luôn có ảnh

hưởng và chi phối đến nhận thức và hoạt động thực

tiễn của nhân loại. Lịch sử triết học gắn với lịch

sử hình thành và phát triển của xã hội loài người.

Để giúp bạn đọc có điều kiện tiếp cận với khoa học

triết học, việc tìm hiểu nguồn gốc các trường

phái, cuộc đời và cống hiến lớn lao của các triết

gia thế giới là vô cùng cần thiết. Trong phạm vi

hạn hẹp của gần 500 trang sách, gần 40 tác giả - là

nhà nghiên cứu, các giáo sư triết học – từ các

trường đại học và viện nghiên cứu lớn trên thế

giới, tham gia xây dựng cuốn “100 triết gia tiêu

1

biểu thế kỷ XX” mong muốn giới thiệu được phần nào

tiểu sử, tư tưởng của 100 triết gia (mà theo họ là

tiêu biểu) của thế kỷ XX, cùng với những mô tả ngắn

gọn và thư mục liên quan đến các trường phái triết

học.

Hy vọng cuốn “100 triết gia tiêu biểu thế kỷ XX”

sẽ là một tài liệu có giá trị cho những người dạy,

học và nghiên cứu triết học.

Nhà xuất bản Lao Động xin trân trọng giới thiệu

cuốn sách cùng bạn đọc.

Hà nội, tháng 05 năm 2010

Nhà xuất bản Lao Động

2

Hướng dẫn đọc sách: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát